header banner
Default

De zoektocht naar Peter en Cor, de vermiste vissers en garnalenkotter, is al weken aan de gang aan de westkust van Afrika


De spanning neemt toe, nu er nog altijd geen spoor is van Peter van der Molen uit Zoutkamp. Het is inmiddels bijna drie weken geleden dat de garnalenkotter, die hij met Cor Zeilmaker uit Harlingen in Congo zou afleveren, van de radar verdween.

Waar zijn het schip en de bemanning? De laatst gepeilde positie was onder het Nigeriaanse Lagos, in de Golf van Guinee. De bekende toeristisch ondernemer Jelle Bos uit Lauwersoog is betrokken bij een zoekactie.

Hoe kom je een schip – twintig meter lang en vier meter breed – op het spoor op de Atlantische Oceaan? ,,We zijn al twee weken aan het zoeken’’, is het enige dat Bos kwijt wil. Hij is onder andere eigenaar van Bos Marine Services, gespecialiseerd in het bergen en slepen van schepen. Vissers van de vloot in Lauwersoog vertellen dat er met helikopters wordt gespeurd.

De Nederlandse Kustwacht is alleen actief op de Noordzee en heeft de opsporing overgedragen aan de lokale autoriteiten. De landelijke eenheid van de politie heeft de vermissing in onderzoek, laat een woordvoerder weten.

Bijna drie weken geen contact

VIDEO: Zoektocht naar vermiste vissersboot op Urk: voor leven bemanning wordt gevreesd
WNL

De echtgenote van de vermiste Peter van der Molen wil geen contact met de media. Een kennis laat weten dat het gezin, met een dochter van 21 en een zoon van 13, in grote onzekerheid verkeert. Normaliter onderhoudt de schipper en visser op zijn verre vaarten contact met het thuisfront via een satelliettelefoon, als zijn mobiel geen bereik heeft.

Nu is het al bijna drie weken stil.

Het verhaal wil dat het schip op drift is geraakt omdat de brandstof op was. Vanaf de kotter zou een bericht zijn verstuurd dat er bijna geen brandstof meer was. Het klinkt collega-vissers onwaarschijnlijk in de oren. Want wie gaat de zee op zonder voldoende brandstof?

Overvallen en ontvoeringen

VIDEO: Lichaam gevonden in kanaal Groningen in zoektocht naar vermiste man
🎤 NOS News

Piraterij is een groot probleem op de wateren voor de West-Afrikaanse kust. De handelsvaart wordt daar met grote regelmaat geconfronteerd met overvallen en ontvoeringen. Losgeld is niet geëist, volgens bekenden van de familie Van der Molen.

Diefstal van het volledige schip is ook niet uit te sluiten. ,,Wat doe je dan met de bemanning?’’, vraagt collega Johan Rispens uit Zoutkamp zich hardop af. Hij vaart op de garnalenkotter ZK8, die eerder in gebruik was bij Peter van der Molen. De vermiste Zoutkamper komt oorspronkelijk uit Harlingen, maar woont al jaren in Zoutkamp. ,,Zolang we niks van de mannen horen of ze vinden, blijft het gissen. Een ongeluk zou ook nog kunnen.’’

De voormalige Urker garnalenkotter vertrok op zaterdag 19 augustus richting Congo, feestelijk uitgezwaaid door een groep in Nederland wonende Congolezen. Het bijna zeventig jaar oude schip is eerder dit jaar gekocht door een Congolees kerkgenootschap. Vrouwen van de geloofsgemeenschap Kimbangu van over de hele wereld hebben geld gedoneerd voor de aanschaf. De nieuwe naam van het schip: Association des Femmes Kimbanguistes, naar de vrouwen van de gemeenschap, AFKI afgekort. De kerk wil met de garnalenkotter gaan vissen op sardines, ‘om de wereld te voeden’. In Congo zou het schip worden aangepast. ,,Van der Molen zou vier weken blijven om de mensen daar te leren met het schip te varen en te vissen’’, aldus Rispens.

Schipper begeleidt zoekactie

VIDEO: Lichaam van vermiste jongen van 9 gevonden
NOS Jeugdjournaal

De AFKI begon de reis met drie bemanningsleden. De leiding was in handen van Henk Visser uit Harlingen. De voormalig visserman zit in de botenhandel. Hij levert schepen af in het (verre) buitenland, verzorgt scheepsinspecties en houdt zich bezig met aan- en verkoop. De schipper ging in de haven van Banjul in Gambia van boord vanwege gezondheidsklachten en vloog terug naar Nederland. Omdat het maar niet lukte contact te krijgen met de kotter, is hij afgereisd naar Kameroen om een zoekactie te begeleiden. De Alpha Sprinter, de vroegere brandblusboot Barracuda, die onder de vlag van Kameroen vaart, is daarbij nauw betrokken. Of hij samenwerkt met Jelle Bos is DVHN vooralsnog onduidelijk. Visser en zijn bedrijf hebben nog niet gereageerd op een terugbelverzoek.

Sources


Article information

Author: Patrick Rogers

Last Updated: 1703245442

Views: 651

Rating: 4.8 / 5 (39 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patrick Rogers

Birthday: 1916-04-13

Address: 508 Jean Forest Apt. 984, East Amy, NH 27635

Phone: +4305287292283969

Job: Article Writer

Hobby: Fencing, Survival Skills, Badminton, Ice Skating, Card Collecting, Skiing, Pottery

Introduction: My name is Patrick Rogers, I am a variegated, spirited, intrepid, vivid, dear, talented, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.