header banner
Default

Højesteret beslutter at beskatte kryptovaluta


Opdateret klokken 12:45 med citater fra advokat Niels Gade-Jacobsen.

Skal du betale til fælleskassen, når du tjener penge på at sælge kryptovaluta?

Svaret er som udgangspunkt ja, lyder to afgørelser fra Højesteret i dag.

Retten har netop stadfæstet landsrettens dom i to sager, om hvorvidt der skal betales skat af gevinsten ved salg af bitcoins.

- Det specielle ved dommen er, at den indgår i en investering i bitcoin i en tid, hvor der ingen der vidste, hvad bitcoin var, fortæller Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent og skatteekspert i BDO.

Niels Gade-Jacobsen er partner i Advora Advokater og har ført den ene sag, fortæller til DR Nyheder, at ham og hans klient vil tage sagen til efterretning.

Hans klient ønsker ikke at stille op til interview om sagen.

- Dommen fastslår som udgangspunkt, at al handel med bitcoin almindeligvis må antages at være spekulation, der skal beskattes som personlig indkomst, siger advokaten.

Uenighed om 10,4 millioner kroner

VIDEO: Sådan beskattes kryptovaluta (Skattestyrelsen på besøg - skat af krypto)
Daniels Pengetips

Sagen mod Niels Gade-Jacobsens klient blev anket til Højesteret tilbage i 2021, efter vedkommende blev dømt af landsretten til at betale skat af en gevinst på 10,4 millioner kroner, som personen har tjent i forbindelse med salg af bitcoins.

Personen havde købt 359,18 bitcoins i 2011 og 2012 for lidt over 12.000 kroner.

I 2018 valgte vedkommende så at sælge sine bitcoins igen og fik en gevinst på 10,4 millioner kroner. En gevinst, som han i retten mener, der ikke skal betales skat af.

Landsretten vurderede dog dengang, at købet var i spekulationsøjemed, altså at vedkommende godt kunne forudse, at kryptovalutaen ville stige i værdi og derved kunne sælges med en gevinst.

Den anden sag handlede om såkaldt ’mining’ af Bitcoins, hvor en person havde brugt sin computer til at udvinde kryptovaluta. Der vurderede retten, at vedkommende havde bedrevet hobbyvirksomhed og derfor skulle betale skat af gevinsten af sine bitcoins.

Begge personer havde taget Skatteministeriet i retten, men Højesteret har nu altså stadfæstet, at begge personer skal betale skat af det beløb, som ministeriet har bedt om.

'Alt håb er ude'

VIDEO: Denne højesteretssag og IRS Broker regel sammen kunne omdefinere
Crypto World Daily

Afgørelserne ærgrer Henning Boye Hansen fra BDO.

Chefkonsulenten mener, at "alt håb nu er ude" for de andre kryptoinvestorer, der også har sager i retten omkring skattebetaling ved salg af kryptovaluta.

- Hvis Højesteret fastslår, at det er i spekulationsøjemed, at man købte bitcoins tilbage i 2011, så bliver det næsten umuligt at forestille sig, at der er nogen, der vil kunne vinde sager, der kunne argumentere sig fri af beskatning. Så er alt håb ude.

- Det vil kræve nogle helt særlige omstændigheder at kunne snakke sig udenom beskatning, når Højesteret først har besluttet sig, siger Henning Boye Hansen.

Han havde personligt håbet på, at de to kryptoinvestorer fik medhold i sagen om skattebetalingen.

- Jeg synes, at skattemyndighederne har lagt en ualmindelig hård linje for de her kryptoinvestorer. Det er alt sammen baseret på bakspejlsbetragtninger.

Han vurderer i stedet, at folk tilbage i 2011 købte bitcoins i ren nysgerrighed.

- Ingen af dem troede dengang, at man kunne blive styrtende rige. Det var noget lal og småinvesteringer, som folk sad nede i kælderværelserne og læste om og tænkte, at det måtte man prøve af, fortæller Henning Boye Hansen.

De fleste kender nok til bitcoin-milliardæren Niklas Nikolajsen. Sidste år kastede han pengesedler til tilfældige københavnere fra baren "Lukes". Milliardæren bor i dag i Schweiz. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Retningslinjer på vej

VIDEO: Skat af Bitcoin | Hvordan beskattes Bitcoins ved salg? | Skatteregler for kryptovaluta
Økonomichefen

Henning Boye Hansen vurderer, at dommen får stor betydning for fremtiden i forbindelse med investering af kryptovaluta.

Og der er behov for regler, mener han.

- I modsætning til investering i aktier, findes der ikke et særligt regelsæt i investering i bitcoins. Bitcoins bliver beskattet efter nogle regler, som er mere end 100 år gammel, hvor ingen kendte ordet Bitcoin, siger Henning Boye Hansen og fortæller, at mange med kryptovaluta har ventet på dagens dom.

Tidligere skatteminister Morten Bødskov (S) bad i 2021 Skattelovrådet om at se nærmere på skattereglerne for kryptovalutaer.

Rådet skulle gerne komme med deres anbefalinger til sommer.

Det er ikke første gang, at salg af bitcoins er i retten. En tidligere sag i Landsretten vurderede i 2021 en fortjeneste af salg af bitcoins som skattefrie.

Sources


Article information

Author: Tyler Hammond

Last Updated: 1702750921

Views: 1100

Rating: 4.9 / 5 (90 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyler Hammond

Birthday: 1948-08-04

Address: 08310 Phillips Villages Suite 599, Port Nicole, NJ 74699

Phone: +4049164345742802

Job: Human Resources Manager

Hobby: Table Tennis, Raspberry Pi, Billiards, Card Games, Tennis, Kite Flying, Running

Introduction: My name is Tyler Hammond, I am a dazzling, striking, bold, skilled, cherished, dear, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.